Đảng bộ huyện Thái Thụy tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 3 ngày 1- 3/6/2020, Đảng bộ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Tuấn.

Về dự Đại hội có các ông: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND-UBND tỉnh Thái Bình, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình cùng 251 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận và biểu dương thành tích Đảng bộ và nhân dân huyện Thái Thụy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Hải cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém huyện cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị ngay sau Đại hội, huyện Thái Thụy cần bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo chính trị thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, có tính khả thi cao, lựa chọn các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để kiên trì, quyết tâm thực hiện.

Trong đó, sớm khắc phục những bất cập trong quy hoạch, làm cơ sở vừa triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, vừa tiếp tục phát triển các khu dân cư, khu đô thị. Dựa vào các cơ hội, tiềm năng mới để tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch công nghệ cao, phát triển khai thác nuôi trồng thủy sản, tạo đột phá về kinh tế biển. Quan tâm tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, nhất là trong cấp ủy. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự thống nhất trong hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình kinh tế – xã hội của huyện…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ XV, Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI đặt ra mục tiêu: Khai thác tốt mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội theo hướng nhanh, bền vững, phát huy tối đa các lợi thế của huyện để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển đô thị.Tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, then chốt, toàn diện của Đảng…Đại hội cũng đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 – 2025 đạt 19,3%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm; hàng năm có trên 85% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền đạt chính quyền vững mạnh…

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Thái Thụy đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng và tương đối toàn diện: Kinh tế tăng trưởng khá và có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 17,6%/năm.

Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản. Huyện đạt chuẩn NTM sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại.Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.Tổ chức bộ máy của hệ thống tinh gọn, giảm đầu mối, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới, quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.Sinh hoạt Đảng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề quan trọng đều được thảo luận, tập thể quyết định, cá nhân phụ trách. Công tác chỉ đạo, điều hành hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, củng cố vững chắc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn:baophapluat.vn

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.