Dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Thái Bình đến một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 1290/TB-SGTVT ngày 9/8/2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình về việc dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Thái Bình đến một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ.


Nguồn: https://baothaibinh.com.vn/tags/news?tag=d%E1%BB%ABng%2Bho%E1%BA%A1t%2B%C4%91%E1%BB%99ng%2Bv%E1%BA%ADn%2Bt%E1%BA%A3i%2Bh%C3%A0nh%2Bkh%C3%A1ch

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.