Gói thầu cải tạo Đường tỉnh 452 tại Thái Bình: Đấu thầu sau 2 năm chờ vốn

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình (chủ đầu tư) vừa khởi động việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu Xây lắp công trình (bao gồm cả hạng mục chung và dự phòng) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 452 (đường 224 cũ), đoạn từ ngã tư La đến đường nối hai tỉnh Thái Bình – Hà Nam.

Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 452 (đường 224 cũ)
có giá gói thầu là 72,69 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Đây là gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ năm 2018. Vì sao đến thời diểm này Gói thầu Đường tỉnh 452 mới được tổ chức lựa chọn nhà thầu?

Theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình, gói thầu trên có thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là quý II/2018. Giá gói thầu là 78,371 tỷ đồng, bao gồm giá dự phòng là 7,124 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Chủ đầu tư, tại thời điểm đó, Dự án chưa bố trí được nguồn vốn, nên chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đến nay, việc xác định nguồn vốn đã rõ nên Chủ đầu tư cho khởi động lại việc lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn thực hiện Dự án sử dụng từ vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án có tổng mức đầu tư là 101,427 tỷ đồng.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Xây lắp công trình là trong quý I/2020. Giá gói thầu cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 72,69 tỷ đồng (bao gồm giá dự phòng là 5,551 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến ngày 9/3/2020, kế hoạch điều chỉnh này mới được công bố, dù được UBND tỉnh Thái Bình ký phê duyệt từ ngày 22/1/2020, chậm so với quy định hiện hành.

Theo hồ sơ mời thầu (HSMT), mỗi nhà thầu tham dự phải nộp bảo đảm dự thầu trị giá 800 triệu đồng với thời gian có hiệu lực là 120 ngày. Doanh thu bình quân hàng năm trong 3 năm trở lại đây (2017 – 2019) từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 68 tỷ đồng. Đối với các nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên tương ứng với tỷ lệ phần trăm công việc đảm nhiệm trong gói thầu đang xét. Về nguồn lực tài chính sẵn có, mỗi nhà thầu độc lập và tổng số dư tiền gửi của nhà thầu liên danh phải có ít nhất là 11,2 tỷ đồng trở lên.

Để chứng minh năng lực và kinh nghiệm, mỗi nhà thầu độc lập phải có ít nhất 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu từ 48 tỷ đồng, trong đó có hạng mục đường giao thông cấp II trở lên, mặt đường bê tông nhựa asphalt. Ngoài ra, nhà thầu phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện hạng mục cầu cấp IV trở lên, là cầu vượt sông có dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, với chiều dài nhịp là từ 15m trở lên, bằng các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn.

Đối với nhà thầu liên danh, cần phải có ít nhất 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu từ 48 tỷ đồng nhân với tỷ lệ phần trăm công việc do thành viên đó đảm nhiệm trong gói thầu đang xét, hợp đồng phải có hạng mục tương tự với hạng mục mà thành viên đó đảm nhận.

Về nhân sự, HSMT yêu cầu nhà thầu phải kê khai 8 vị trí nhân sự chủ chốt với tổng số 12 người có hợp đồng lao động, trong đó, vị trí cán bộ kỹ thuật thi công tối thiểu là 5 người. 3 vị trí phải có bằng đại học trở lên là chỉ huy trưởng công trường, phụ trách kỹ thuật thi công phần cầu và phụ trách kỹ thuật thi công phần đường. Còn lại đều phải có bằng cao đẳng trở lên.

Thời điểm đóng thầu là ngày 30/3/2020, thời gian thực hiện Gói thầu trong 18 tháng.

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.