Hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn số 1499/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-19.


Nguồn:
https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/9/132753/huong-dan-quan-ly-nguoi-den-ve-tinh-thai-binh-trong-tinh-hinh-moi-phong-chong-dich-covid-19

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.