Niềm vui mùa thu hoạch ngao trên biển Cồn Vành, Thái Bình

Một ngày bắt đầu từ khi trời chưa sáng và kết thúc khi trăng đã lên đỉnh đầu. Dầm mình trong nước biển, mặn mồ hôi khênh những tải hàng, gồng lưng với hàng tấn ngao được thu hoạch chuyển lên xe tải… nhưng niềm vui trọn vẹn trong mùa thu hoạch.

Từ sáng sớm, những bãi ngao vào đợt thu hoạch đã được bơm cạn nước. Người thu hoạch dùng những vọt nước áp lực cao xịt thẳng xuống bãi để lộ ngao trên mặt đất.Từ sáng sớm, những bãi ngao vào đợt thu hoạch đã được bơm cạn nước. Người thu hoạch dùng những vọt nước áp lực cao xịt thẳng xuống bãi để lộ ngao trên mặt đất.

Người thu hoạch vây lưới để ngao không bị trôi ra khỏi khu vực vì áp lực vòi xịt khá mạnh.Người thu hoạch vây lưới để ngao không bị trôi ra khỏi khu vực vì áp lực vòi xịt khá mạnh.

Những người đàn ông khỏe mạnh sẽ phụ trách việc vận chuyển ngao do trọng lượng mỗi tải hàng lên tới gần 100kg.Những người đàn ông khỏe mạnh sẽ phụ trách việc vận chuyển ngao do trọng lượng mỗi tải hàng lên tới gần 100kg.

Những chiếc xe "rùa" hỗ trợ vận chuyển do địa hình bờ biển khá khó khăn.Những chiếc xe “rùa” hỗ trợ vận chuyển do địa hình bờ biển khá khó khăn.

Ngao thu về từ bãi sẽ được tập kết tại khu vực phân loại, sơ chế lần 1.Ngao thu về từ bãi sẽ được tập kết tại khu vực phân loại, sơ chế lần 1.

Ngao được rửa sạch cát và các lao động nữ tiến hành phân loại ngao.Ngao được rửa sạch cát và các lao động nữ tiến hành phân loại ngao.

Công việc phân loại tỉ mẩn và mất khá nhiều thời gianCông việc phân loại tỉ mẩn và mất khá nhiều thời gian

Khi xe hàng tới nhập ngao cũng là lúc chủ vựa ngao mổ lợn "khao quân"Khi xe hàng tới nhập ngao cũng là lúc chủ vựa ngao mổ lợn “khao quân”

Mổ lợn ăn mừng!Mổ lợn ăn mừng!

 

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.