Thái Bình giới thiệu 3 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Thái Bình giới thiệu 3 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

Ngày 4.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến đối với nhân sự là cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Dương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình – thông qua thông báo số 20/TB-MTTQ-BTT ngày 24.2.2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình về số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu là cán bộ Công đoàn chuyên trách được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời thông qua các bước thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các đại biểu ứng cử gồm ông Bùi Xuân Vinh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bà Phạm Thị Như Phong – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và ông Hòa Quang Thiêm – Phó Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh. Đồng thời, thống nhất hình thức lấy ý kiến biểu quyết đối với cán bộ tham gia ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị ông Bùi Xuân Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – nhấn mạnh, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn nói chung và bản thân cán bộ Công đoàn nói riêng.

Ông Vinh cho biết, nếu bản thân được trúng cử vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Công đoàn trong việc phản ánh trung thực, thẳng thắn những kiến của cử tri, đặc biệt là của cử tri là đoàn viên, công nhân lao động đến với các cơ quan chức năng, qua đó để đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống người lao động, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ….

nguồn:https://laodong.vn/cong-doan/thai-binh-gioi-thieu-3-can-bo-cong-doan-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-khoa-xvii-885765.ldo
BÁ MẠNH

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.