Thái Bình: Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy ứng cử Trung ương khóa mới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng tham gia bỏ phiếu giới thiệu. Ảnh: Báo Thái Bình.

Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 1 của quy trình), trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đương nhiệm ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2 của quy trình), cũng trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nguồn nhân sự đã được Bộ Chính trị thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đương nhiệm ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, tại hai hội nghị trên, ông Ngô Đông Hải nhận được số phiếu tín nhiệm giới thiệu của 100% Ủy viên Ban thường vụ, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Theo quy định, phiếu giới thiệu của hai hội nghị trên được niêm phong, gửi về Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Theo tiêu chuẩn, nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; là người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Có ý thức trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách. Có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

 

 

 

Nguồn:http://daidoanket.vn/thai-binh-gioi-thieu-bi-thu-tinh-uy-ung-cu-trung-uong-khoa-moi-504129.html

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.