Thái Bình: Không để sót hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do COVID-19

Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được HĐND tỉnh thông qua.

Chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hỗ trợ người dân theo quy định.

Để việc hỗ trợ được kịp thời, hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tới các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiện toàn Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó tác động của đại dịch COVID-19 và thành lập 6 Tổ công tác của tỉnh; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp xã…

Đến nay, toàn tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ 203.472 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 264 tỷ đồng; việc giải ngân chi trả hỗ trợ cho các đối tượng được đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, trong quá trình thực hiện các gói hỗ trợ trên địa bàn đã phát sinh nhóm đối tượng là nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sau ngày 31/12/2019; khẩu nghèo, cận nghèo lập sót trong danh sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo lưu 3 cấp; giáo viên, nhân viên, người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang làm việc, có tên trong danh sách quản lý của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tại thời điểm ngày 31/1/2020, phải tạm thời nghỉ việc không hưởng lương theo chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo khi xảy ra đại dịch COVID-19, gặp nhiều khó khăn cần được hỗ trợ.

Đối với những phát sinh này, trường hợp khẩu nghèo, cận nghèo lập sót trong danh sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo lưu 3 cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Cụ thể, với tổng số 109 khẩu nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 3 tháng, mỗi tháng 250.000 đồng/khẩu.

Với trường hợp nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 đến hết ngày 31/3/2020 và đối tượng là giáo viên, nhân viên, người lao động (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang làm việc, có tên trong danh sách quản lý của các cở sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tại thời điểm ngày 31/1/2020, phải tạm thời nghỉ việc không hưởng lương theo chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo khi xảy ra đại dịch COVID -19) nhưng chưa nhận được khoản hỗ trợ nào của Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành chức năng liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19.

Cụ thể, có 54 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 đến hết ngày 31/3/2020, được hỗ trợ 3 tháng, mỗi tháng 250.000 đồng/khẩu và được chi trả một lần.

[Gói 62.000 tỷ đồng: Bộ trưởng đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng]

Với 3.609 giáo viên, nhân viên, người lao động không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đang làm việc, có tên trong danh sách quản lý của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập nói trên được hỗ trợ một lần với mức 1,8 triệu đồng/người.

Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được Kỳ họp thứ X Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI thông qua ngày 11/7/2020 và có hiệu lực từ ngày 22/7/2020.

Ngoài ra, qua kết quả thẩm định của Tổ công tác cấp tỉnh Thái Bình khi thẩm định hồ sơ của 6 doanh nghiệp, đơn vị chuyển đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, có 3/6 doanh nghiệp có tổng tài sản ngắn hạn quý 1/2020 lớn hơn tổng nợ ngắn hạn quý 1/2020.

Các doanh nghiệp giải trình những tài sản ngắn hạn này là những hàng hóa đang tồn kho, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên doanh nghiệp chưa xuất khẩu được, đây là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp khi dịch bệnh xảy ra…

Về nội dung này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động./.

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.