Thái Bình: Phê duyệt 1,644 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị mất việc làm

UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 1,644 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19.

Sau khi có Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình đã tiến hành triển khai Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo số liệu thống kê, đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động hoặc bị mất việc làm đã có 5.127 hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Qua nhiều lần xét duyệt công khai, thẩm định ở cấp xã huyện, Tổ công tác cấp tỉnh đã công nhận đủ điều kiện hỗ trợ với 3.344 hồ sơ.

Sau nhóm đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, nhóm lao động mất việc làm tại Thái Bình đã được xét duyệt hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Đến hết tháng 6, đã có 1.644 hồ sơ của người lao động bị mất việc làm được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 1,644 tỷ đồng.

Các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Đối với nhóm 1 (người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương) có 6 đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ với tổng số 1.204 người.

Qua thẩm định có 2 doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, đó là Công ty TNHH Bông Thái Bình, cụm công nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong (đóng tại thành phố Thái Bình) và Công ty TNHH Thương mại Hoa Thành, xã Nam Trung (đóng tại huyện Tiền Hải).

Tổng số lao động 2 doanh nghiệp được hỗ trợ là 65 người với số tiền 140,4 triệu đồng. Đến nay, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, các đơn vị liên quan đang hoàn thiện các thủ tục để chi trả kinh phí cho người lao động tại 2 doanh nghiệp.

Nguồn:
https://dantri.com.vn/viec-lam/thai-binh-phe-duyet-1644-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-mat-viec-lam-20200711114219632.htm

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.