Thái Bình: Quy định số tháng thu học phí trong năm học ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Thái Bình vừa có văn bản hướng dẫn một số nội dung thu học phí và các khoản thu dịch vụ, thỏa thuận năm học 2019-2020.

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, trẻ mầm non: thu học phí theo số tháng trẻ thực học, tối đa là 7,5 tháng. Học sinh lớp 6, 7, 8: thu học phí 7,5 tháng; học sinh lớp 9, 10, 11: thu học phí 8 tháng; học sinh lớp 12: thu học phí 8,5 tháng.

Các khoản thu thỏa thuận, quy định số tháng thu như sau: trẻ mầm non (theo số tháng thực học, tối đa 7,5 tháng); học sinh tiểu học: 7,5 tháng; học sinh lớp 6, 7, 8: 7,5 tháng; học sinh lớp 9, 10, 11: 8 tháng; học sinh lớp 12: 8,5 tháng.

Khoản thu học tin học đối với học sinh tiểu học, học nghề đối với học sinh THCS: các cơ sở giáo dục căn cứ vào thời gian thực học để quy định thời gian thu cho phù hợp, nhưng không vượt qua thời gian quy định như trên.

Mức thu học phí theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh.

Mức thu các khoản thu thỏa thuận, thu hộ: không vượt quá mức thu do nhà trường và phụ huynh đã thỏa thuận, đã được cấp có thẩm quyền cho phép đầu năm học 2019-2020.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: cơ sở giáo dục căn cứ vào Quyết định số 1887/QĐ-UBND và thời gian tổ chức dạy học (trực tuyến, trực tiếp) để thỏa thuận với phụ huynh và học sinh về số tháng thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ bảo đảm quy định.

Nguồn:
http://giaoducthoidai.vn/thai-binh-quy-dinh-so-thang-thu-hoc-phi-trong-nam-hoc-anh-huong-boi-dich-covid-19-20200701154455662.html

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.