Thông Báo : Lịch cắt điện trên toàn bộ địa bàn tỉnh Thái Bình liên tiếp từ ngày 07/09 – 14/09

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực Thái Bình đã đưa ra danh sách Lịch cắt điện, thời gian địa điểm cắt để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cắt điện từ ngày 07/09 – 14/09

Điện lực Thái Thụy

Điện Lực Tiền Hải

Điện Lực Hưng Hà

Điện Lực Quỳnh Phụ

Điện lực Thành Phố

Trên đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 07/09 – 14/09 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

Đang được quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.